استان تهران

پرداخت یارانه بر اساس در آمد سرانه

۱۸ بهمن ۱۳۹۲
شهرام رفیع زاده
خواندن در ۲ دقیقه

استان وایر، پروانه معصومی: یکی از اعضای مجلس شورای اسلامی از کم شدن مبلغ پرداختی یارانه ها به بخشی از شهروندان خبرداده و اعلام کرد که از ابتدای تیرماه سال آینده "باید تقسیم یارانه ها بر اساس درآمد نسبی سرانه صورت گیرد."

محمدقسیم عثمانی  به خبرگزاری مجلس گفت:"دولت باید سعی کند در مقطع زمانی سه ماهه مشکلات مرحله اول هدفمند سازی یارانه ها را آسیب شناسی کند تا در اجرای مرحله دوم هدفمندی دوباره با نقص مواجه نشود و فشار اقتصادی حاصل از اجرای نادرست هدفمندی اقشار ضعیف و خانوارهای کم در آمد و در آمد ثابت را با مشکل جدی مواجه نکند."

این عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس با گفتن اینکه"می توان به سهولت دو دهک پر درآمد و دو دهک کم درآمد را شناسایی کرد" همچنین تاکید کرد:" بنابراین دولت می تواند ابتدا یارانه دو دهک پردرآمد را کم و به یارانه دو دهک کم درآمد اضافه کند و دهک های را که درآمد متوسط دارند را در زمان بیشتری شناسایی کند."

به گفته نماینده بوکان در مجلس"در اجرای مرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها، باید تقسیم یارانه ها بر اساس درآمد نسبی سرانه صورت گیرد یعنی باید درعمل یارانه ها هدفمند شود."

اعضای مجلس شورای اسلامی سه شنبه هفته گذشته 15 بهمن دولت را مکلف کردند "حداکثر تا پایان خردادماه 1393 اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را  انجام و از ابتدای تیرماه 1393مرحله دوم این قانون را اجرا کند."

هدفمندی یارانه ها از سوی دولت محمود احمدی نزاد در سال 1388 به مجلس  و پس از انجام اصلاحات و تصویب از سوی مجلس برای اجرا در دو مرحله به دولت واگذار شد. در مرحله نخست این قانون که از آذر 1389 اجرا شد یارانه مواد غذایی، حامل های انرژی و ... حذف و در مقابل دولت مبلغ 45500 تومان را به عنوان یارانه به حساب شهروندان واریز کرد.

براساس قانون مصوب مجلس مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اما با افزایش دوبرابری قیمت حامل های انرژی و حذف نزدیک به 20 درصد یارانه بگیران و همچنین کم کردن مبلغ یارانه دهک های میانی جامعه همراه خواهد بود.

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

تهران

ثبت نظر

بلاگ

آنچه زباله‌های شهری بر سر جنگلهای شمال ایران آورده است

۱۸ بهمن ۱۳۹۲
بلاگ تصویری
آنچه زباله‌های شهری بر سر جنگلهای شمال ایران آورده است