close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
ویدیو روز

ازدواج کودکان

۱۸ تیر ۱۳۹۳
خواندن در ۱ دقیقه
ازدواج کودکان
ازدواج کودکان

تصاویری عروسی‌ باید پر از شادی باشند و شادی آفرین اما نه زمانی‌ که دختر بچه‌های ۱۴ ساله در آن عروس باشند. همانقدر که اجبار دختر بچه‌ها  به ازدواج آزار دهنده است همان قدر هم می‌توان از کمبود توجه جهانی‌ به این موضوع شکایت کرد.

ازدواج کودکان در کشور‌های در حا‌ل توسعه همچنان امری فراگیر به حساب میاید. باور‌های سنتی‌ و فقر همچنان کودکان را به ازدواج زود هنگام مجبور می‌کند. این ازدواج‌ها نه تنها بر خلاف حقوق انسانی افراد بوده بلکه تاثیرات عمیقی در رشد اقتصادی و اجتماعی مناطق سکونت آنان نیز دارد. بر اساس کنوانسیون بین‌المللی سن بزرگسالی از بالای ۱۸ سال به حساب میاید، به این اساس افراد زیر این سنّ از آگاهی‌ کامل برای انتخاب زوج برخوردار نبوده و ازدواجِ آنها میتواند مشکلات جسمی‌، ذهنی‌ و عاطفی برای آنان به همراه داشته باشد. جدا از این امر ناتوانی دختران به ادامهٔ تحصیل و رشد اجتمایی‌ از عواقب ازدواج آنان درسنین پایین محسوب شده که در جوامع در حا‌ل توسعه و عقب افتاده کاملا مشهود می‌باشد

ثبت نظر

تصویری

ناآرامی در خیابان‌های برزیل بعد از شکست این تیم

۱۸ تیر ۱۳۹۳
ناآرامی در خیابان‌های برزیل بعد از شکست این تیم