ویدیو

تایمز اسرائیل: ژنرال سپاه به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در بازداشت است

۹ تیر ۱۴۰۱

 خبرگزاری تایمز اسرائیل به نقل از« نیویورک تایمز» نوشته است: «ایران یک ژنرال سپاه را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر کرد.»

ثبت نظر

ویدیو

قرار دادن کاندوم در معرض دید عموم ممنوع شد

۹ تیر ۱۴۰۱
قرار دادن کاندوم در معرض دید عموم ممنوع شد