close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تغییر سایت‌ها
ویدیو

یونیسف: به خشونتی که موجب کشته‌شدن کودکان شود پایان دهید

۷ آذر ۱۴۰۱

«یونیسف»، صندوق کودکان ملل متحد، سرانجام پس از انتقادهای گسترده به عملکرد این نهاد در ارتباط با کشته شدن کودکان ایران در جریان اعتراضات سراسری در هفتاد روز، ۶آذر ۱۴۰۱ در بیانیه‌ای نوشت که از نخستین مورد جانباختن کودکان در اعتراضات ایران، مکاتبات خود با جمهوری اسلامی را آغاز کرده است.

ثبت نظر

اخبار

بی‌خبری از توماج صالحی و عدم دسترسی وکیل او به پرونده

۷ آذر ۱۴۰۱
خواندن در ۲ دقیقه
بی‌خبری از توماج صالحی و عدم دسترسی وکیل او به پرونده