close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تغییر سایت‌ها
ویدیو

رای نمی‌دهم؛ انتخابات سالم نیست آزاده دواچی، کنش‌گر حقوق زنان و شاعر

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
ایران وایر
خواندن در ۱ دقیقه

من شخصا رای هم نمی‌دهم. از نظر من که مهاجرت کرده‌ام، رای دادن کنش سیاسی نیست و معنای خاصی در تغییر سرنوشت مردم ایران ندارد.  اما این تصمیم خود را به کسانی که در داخل ایران زندگی می‌کنند تحمیل نمی‌کنم. 
  یکی از دلایل رای ندادنم، تایید و رد صلاحیت‌‌های فله‌ای شورای نگهبان و خط کشیدن بر سیستم عادلانه‌ی انتخاب کاندیداهاست.  دلیل دیگر، یک طرفه بودن حضور جناح‌های سیاسی و عدم تایید صلاحیت زنانی است که شایستگی حضور در انتخابات را دارند.  عدم تحقق شعارهای انتخاباتی، مثل رفع حصر رهبران جنبش سبز، مساله حقوق بشر و فشار بر زندانیان، از دیگر دلایل رای ندادنم است.  زندگی مردم در ایران با یک مهاجر متفاوت است. شاید اگر در ایران بودم برای به قدرت نرسیدن محافظه‌کاران و عدم تکرار حضور افرادی مثل احمدی‌نژاد، رای می‌دادم. فکر می‌کنم رای دادن بسیاری از ایرانی‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی و اصلاحات حداقلی است. چیزی که برای خیلی از مردم داخل کشور اولویت دارد.

ثبت نظر

عکس

همایش بزرگ حمایت از نامزد اصلح

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
ایران وایر
همایش بزرگ حمایت از نامزد اصلح