ویدیو

ماهشهر؛ استقرار ادوات نظامی سنگین تانک و دوشکا برای مقابله با مردم

۱۰ آذر ۱۳۹۸
اختصاصی ایران وایر

در {{ __192303_videocomponent__video component__ }}">ویدیویی که به طور اختصاصی برای ایران وایر ارسال شده است روز شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ استقرار تانکها، مسلسل‌های دوشکا و نیروهای نظامی در سح شهر دیده می‌شود.

ثبت نظر

مجلس

استان بوشهر؛ چالش‌ها و شاخص‌ها

۱۰ آذر ۱۳۹۸
خواندن در ۷ دقیقه
استان بوشهر؛ چالش‌ها و شاخص‌ها