«اردشیر فنائیان»، زندانی بهایی ۳۲ ساله؛ از روزی که در زندان متولد شد تا امروز به دلیل اعتقاداتش تحت فشار و ظلم بوده. اردشیر توانست پس از بارها رد شدن مرخصی، در ۲۶ مرداد در مرخصی بسیار کوتاهش با گلرخ فیروزیان ازدواج کند. این زوج بهائی تقاضای چند روز مرخصی بیشتر کردند اما اداره اطلاعات سمنان با تمدید مرخصی موافقت نکرد. پدر و مادر او در سال ۶۲ به جرم اعتقاد به آئین بهایی زندانی شدند و اردشیر در سال ۶۷ در زندان سمنان به دنیا آمد. او اولین بار در ۲۳ سالگی به اتهام تبلیغ آئین بهائی بازداشت و به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. اردشیر مجددا در اردیبهشت ۹۸ بازداشت شد و به جرم اعتقاد به آئین بهایی این بار به ۶ سال زندان محکوم شد.

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}