ویدیو

استخدام طلبه‌های افغانستانی در حوزه‌ علمیه قم برای جاسوسی

۱۰ تیر ۱۴۰۰
خواندن در ۱ دقیقه

«حمیدالله»، (اسم مستعار) شهروند افغانستانی است که از یک حوزه علمیه در کابل، برای تحصیل در حوزه علمیه قم بورسیه شد: «در ابتدای ورودم به تهران دو مامور اطلاعات بیش از هفت بار آمدند و در مورد وضعیت شیعیان افغانستان سوال پرسیدند.» حمید الله عضو یکی از احزاب سیاسی افغانستان است. اما نه در حوزه علمیه و نه در مصاحبه اخذ ویزا به آن اشاره نکرده بود: «همان دو مامور احضارم کردند و پرسیدند چرا عضویت خود را در آن حزب سیاسی مخفی کرده و چیزی در رزومه‌ام ننوشته‌ام. گفتم تنها عضو هستم و فعالیت ندارم، چون مشغول فراگیری دروس دینی بوده‌ام. اما قانع نشدند و گفتند نمی‌توانند من را استخدام کنند. من تا آن لحظه فکر می‌کردم قرار است درس بخوانم و نمی‌دانستم قرار است به استخدام سازمان اطلاعاتی جمهوری اسلامی دربیایم.»

ثبت نظر

خبرنگاری جرم نیست

یک عضو مجلس: طرح سامان‌دهی پیام‌رسان‌ها از دستور کار مجلس خارج نشده...

۱۰ تیر ۱۴۰۰
خواندن در ۳ دقیقه
استخدام طلبه‌های افغانستانی در حوزه‌ علمیه قم برای جاسوسی