بنابر یکی از تازه‌ترین تحقیقات پلیس، «مشکلات اقتصادی» عامل اصلی «جاسوسی» در نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی است. این تحقیق نتیجه تحلیل مصاحبه با ۲۰۰ نفر از صاحب‌نظران نیروهای مسلح در حوزه امنیت و حفاظت جمهوری اسلامی است. از ده‌ها ترور و خراب‌کاری و انفجاری که در ایران رخ داده، تاکنون عامل یا عاملان اصلی آن‌ها شناسایی و بازداشت نشده‌اند. نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران تاکنون نتوانسته‌اند عاملان اصلی ده‌ها ترور و خراب‌کاری و انفجاری که در ایران رخ داده را شناسایی و بازداشت کنند. ماجرای اعترافات اجباری متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای، تنها یک نمونه از این ناکامی‌های نهاد‌های اطلاعاتی ایران است.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}