۷۶ روزنامه‌نگار و خبرنگار به بازداشت  «مجید سعیدی»، عکاس خبری و «امیرعباس آذرم‌وند» خبرنگار اقتصادی و اعتراض کردند: «در ماده چهارم قانون مطبوعات آمده: "هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد، برای چاپ مطلبی در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید." ما بازداشت همکارانمان امیرعباس آذرم‌وند و مجید سعیدی را نمونه آشکار نقض آزادی بیان می‌دانیم. ما خواستار تضمین آزادی بیان برای اهالی رسانه و آزادی بی‌قید و شرط آنها هستیم. ما همچنین خواهان شفافیت در روند بررسی پرونده این دو روزنامه‌نگار و اطلاع‌رسانی موثق به خانواده‌های آنان هستیم.» بیم آن می‌رود که با روی کار آمدن دولت جدید و یک دست شدن هرچه بیشتر قوای سه‌گانه، فشارها بر اهالی رسانه شدت بگیرد. چند هفته پیش کلیات طرح «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در مجلس تصویب شد. در بخشی از این طرح، مجازات ارسال فیلم یا تصویر برای «شبکه‌های معاند» می‌تواند اعدام یا تا پنج سال زندان باشد. جمهوری اسلامی از بزرگ‌ترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران ‌ است.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}