در اولین روزهای آبان‌ماه، پدیده وارونگی هوا دوباره به معضل شهر تهران تبدیل شده است. شهروند خبرنگار ایران‌وایر با ارسال ویدیویی از محله بوکان در شمال شهر تهران، پایتختی را نشان می‌دهد که در ریزگردها فرو رفته است. 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}