close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
بلاگ

دستمزد اضافه کاری در روزهای تعطیل چه‌گونه محاسبه می‌شود؟

۲۰ آذر ۱۴۰۲
ایران وایر
خواندن در ۱ دقیقه
دستمزد اضافه کاری در روزهای تعطیل چه‌گونه محاسبه می‌شود؟

با سلام؛

طبق روال، یک روز در هفتە صنف خبازان تعطیل خواهند بود. آیا بە فرض مثال، واحدی کە پنج‌شنبە تعطیلی ثابت بودە است، در روز جمعه کار کند، شامل اضافە کار خواهد بود؟ آیا اضافه مزد جمعه کاری برای روز پنج‌شنبه (اگر نانوایی در این روز تعطیل باشد) محسوب می‌شود یا هم‌چنان برای همان روز جمعه؟

با سلام؛

اصولا تعطیلی یک روز در هفته اجباری است و به طور معمول روز تعطیلی، جمعه است. اما اگر بر اساس عرف کارگاه یا ماهیت کار یا توافق طرفین روز دیگری به جز جمعه روز تعطیلی باشد، کارگران در ازای کار در روز جمعه مستحق دریافت ۴۰ درصد اضافه بر مزد خواهند بود؛ بعنی علی‌رغم یک روز تعطیلی در وسط هفته، بر اساس توافق طرفین، روز جمعه کارگر باید کار کند اما بدون این که اضافه کاری محسوب شود، همانند اضافه کاری مستحق دریافت دستمزد بیشتر خواهد بود.

ثبت نظر

اخبار

امیرسالار داوودی، وکیل زندانی به مرخصی اعزام شد

۲۰ آذر ۱۴۰۲
خواندن در ۱ دقیقه
امیرسالار داوودی، وکیل زندانی به مرخصی اعزام شد