close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
اخبار

درخواست مشترک گوهر عشقی و دکتر کمال جعفری یزدی برای تحریم انتخابات

۲ اسفند ۱۴۰۲
خواندن در ۵ دقیقه
«گوهر عشقی»، مادر جاویدنام ستار بهشتی و  «کمال جعفری یزدی» از  امضاکنندگان نامه معروف به چهارده امضا، در بیانیه‌ای مشترک ضمن «دروغین» و «انتصاب فرمایشی» خواندن انتخابات پیش رو، انتخابات را «فاقد هر گونه مبنا و مشروعیتی» دانسته و از مردم ایران خوتسته‌اند آن را «تحریم» کنند.  در این بیانیه که در تاریخ دوم اسفند نگارش شده و نسخه‌ای از آن برای ایران‌وایر ارسال شده، این دو کنشگر مخالف جمهوری اسلامی نوشته‌اند: «اعدام
«گوهر عشقی»، مادر جاویدنام ستار بهشتی و  «کمال جعفری یزدی» از  امضاکنندگان نامه معروف به چهارده امضا، در بیانیه‌ای مشترک ضمن «دروغین» و «انتصاب فرمایشی» خواندن انتخابات پیش رو، انتخابات را «فاقد هر گونه مبنا و مشروعیتی» دانسته و از مردم ایران خوتسته‌اند آن را «تحریم» کنند. در این بیانیه که در تاریخ دوم اسفند نگارش شده و نسخه‌ای از آن برای ایران‌وایر ارسال شده، این دو کنشگر مخالف جمهوری اسلامی نوشته‌اند: «اعدام

 

«گوهر عشقی»، مادر جاویدنام ستار بهشتی و  «کمال جعفری یزدی» از  امضاکنندگان نامه معروف به چهارده امضا، در بیانیه‌ای مشترک ضمن «دروغین» و «انتصاب فرمایشی» خواندن انتخابات پیش رو، انتخابات را «فاقد هر گونه مبنا و مشروعیتی» دانسته و از مردم ایران خوتسته‌اند آن را «تحریم» کنند.

در این بیانیه که در تاریخ دوم اسفند نگارش شده و نسخه‌ای از آن برای ایران‌وایر ارسال شده، این دو کنشگر مخالف جمهوری اسلامی نوشته‌اند: «اعدام فرزندان ملت ایران برای ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از فروریختن پایه‌های سست رژیم، امنیت و آرامش روانیِ بخش بزرگی از جامعه را سلب نموده و باعث شکل گرفتن فضای یاس، سرخوردگی و ماتم عمومی شده است.این افسردگی اجتماعی چون گسلی ژرف، جامعه ایران را در بر گرفته و موجب خودکشی جوانان و نوجوانان، مهاجرت‌های گسترده و حتا فرار نخبگان از مملکت و افت شدید کیفیت زندگی جوانان کشورمان شده است.البته همه می‌دانیم منظور اصلی حاکمیت قشری و مطلق‌گرا از این رفتارهای جنون‌آمیز چیست.»

گوهر عشقی و کمال جعفری تبریزی افزوده‌اند: «رژیم اسلامی با وقوف به وجود گره‌های کوری که به دست خودش ایجاد شده است، مکارانه دست به اسراف منابع کشور گشوده، و با عَلَم کردن انتخاباتی دروغین که در بهترین شکل، انتصاباتی فرمایشی است، سعی دارد نمایشی از مشروعیت و شبهِ دموکراسی را در چشم جهانیان فرو کند.ما این نمایش را فاقد هر گونه مبنا و مشروعیتی می‌دانیم و از مردم آگاه ایران می‌خواهیم آن را تحریم کنند.»

در این بیانیه آمده است: «به گمان ما تا حاکمیت فعلی با فساد و خشونت لجام گسیخته به کارش ادامه دهد، امیدی برای نجات این کشور وجود نخواهد داشت، برای همین نه تنها از ملت ایران، بلکه از جامعه جهانی می‌خواهیم مردم ستمدیده ایران را حمایت کنند تا خودِ آنان این بنای پوسیده را ویران کنند و به آزادی واقعی برسند.»

این دو تاکید کرده‌اند که «ملت ایران با هیچ ملتی در جهان دشمنی ندارد و این رژیم حاکم است که بدون نظر مردم، بر آتش کینه نژادی، تفرقه و تروریسم می‌دمد تا منطقه و جهان را ناامن کند و از آب گل‌آلود ماهی بگیرد.» در ادامه خطاب به ایرانیان خارج از کشور نوشته شده که :« از ایرانیان خارج کشور نیز تقاضا می‌کنیم با حرکت در مسیر درست انقلاب زن زندگی آزادی و بازتاب دادن صدای هموطنان‌شان در داخل کشور، اجازه ندهند فرصت‌طلبان سیاسی از احساسات آنان سوءاستفاده کنند. امیدواریم بزودی شاهد تغییراتی عمیق به دست مردم ایران در افق سیاسی میهن باشیم، تا آن زمان با شما همراه خواهیم بود.»

 

نسخه‌ کامل این بیانیه را در زیر بخوانید:

 

به نام آزادی ملت ایران 

ما  "گوهر عشقی" مادر جاوید نام ستار بهشتی و  "کمال جعفری یزدی" از  امضاکنندگان نامه معروف به چهارده امضا، رای و نظر خویش در مورد شرایط اسف بار کشور را ،با شما مردم ایران که ولینعمتان حقیقی هر حاکمیتی هستید، در میان می گذاریم .

“ملت ستمدیده ایران"

رژیم فاسد کنونی می‌کوشد با سرکوب گسترده و سیاست‌های ارعابی، به ما تلقین کند راهی برای برون رفت از شرایط موجود وجود ندارد و آنان که مانده‌اند، بَرده این سیستم غیرانسانی و جهنمی هستند، غافل از اینکه تاریخ نشان می‌دهد مردم ایران هیچ حکومت ستم‌کاری را تا ابد تحمل نمی‌کنند. به گمان ما نیز تا تعیین تکلیف نهایی مردم با عمال سرکوبگر زمان زیادی باقی نمانده است.

اما؛شرایط اسفناک کنونی به‌طور مستقیم بر کیفیت زندگی، امکانات اجتماعی و دسترسی به فرصت‌های آموزشی و بهداشتی برابر خصوصا برای زنان و دخترانِ متهور ما تأثیر وحشتناکی گذاشته و شکاف‌های اجتماعی و فاصله طبقاتی را عمیق‌تر کرده است!به گمان ما این تبعیض جنسیتی و ستمِ سیستماتیک، موجبات اصلی انقلاب زن زندگی آزادی شده است.

اعدام فرزندان ملت ایران برای ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از فروریختن پایه‌های سست رژیم، امنیت و آرامش روانیِ بخش بزرگی از جامعه را سلب نموده و باعث شکل گرفتن فضای یاس، سرخوردگی و ماتم عمومی شده است.این افسردگی اجتماعی چون گسلی ژرف، جامعه ایران را در بر گرفته و موجب خودکشی جوانان و نوجوانان، مهاجرت‌های گسترده و حتا فرار نخبگان از مملکت و افت شدید کیفیت زندگی جوانان کشورمان شده است.البته همه می‌دانیم منظور اصلی حاکمیت قشری و مطلق‌گرا از این رفتارهای جنون‌آمیز چیست.

رژیم اسلامی با وقوف به وجود گره‌های کوری که به دست خودش ایجاد شده است، مکارانه دست به اسراف منابع کشور گشوده، و با عَلَم کردن انتخاباتی دروغین که در بهترین شکل، انتصاباتی فرمایشی است، سعی دارد نمایشی از مشروعیت و شبهِ دموکراسی را در چشم جهانیان فرو کند.ما این نمایش را فاقد هر گونه مبنا و مشروعیتی می‌دانیم و از مردم آگاه ایران می‌خواهیم آن را تحریم کنند.

در مورد ستمی که از سوی حاکمیتِ جمهوری اسلامی به اقوام ایرانی اعم از کرد، بلوچ، ترک، گیلک، عرب و... روا می‌شود آگاهیم و با همه شما همراه و هم‌صدا هستیم.در اینجا از ملت ایران تقاضا داریم در برابر تفرقه‌افکنی و ستم‌های حاکمیت سکوت نکنید و نگذارید به بهانه‌های واهی، ایرانیان را به جان یکدیگر بیندازند و با ایجاد فضای دو قطبی، توجه و تمرکز شما را از مشکلات اصلی کشور دور کنند. ما نیز حامی برابری حقوقی همه اقوام ایرانی و استیفای کامل حقوق آنان هستیم .

ما حکومت فاسد و بی‌کفایت جمهوری اسلامی را مقصر اصلی فقر و فلاکت گسترده هموطنان‌مان می‌دانیم. رژیم کنونی به جز اتلاف منابع حیاتی کشور و صرف پول‌های هنگفت برای آتش‌افروزی‌های منطقه‌ای و البته دزدی و اختلاس و غارت خزانه ملی ایران، خدمتی به اقتصاد و کرامت انسانیِ شهروندان ایرانی نکرده است.کارگرانِ بی‌حقوق و نومید، تحصیل کردگان بیکار و بی‌آینده، انبوه جوانان مستاصل، زندگی تحتِ حاکمیت جمهوری اسلامی را به دوزخی بزرگ برای بیشتر اقشار و گروه‌های اجتماعی تبدیل کرده است.حذف گوشت، مرغ و تخم‌مرغ و مواد پروتئنی، میوه و نان و بسیاری از اقلام پایه‌ای از سفره مردم، فاجعه‌ای آشکار است که در ادوارِ تاریخی کم‌نظیر بوده است.امروز اکثریت مردم ما تنها به دنبال زنده ماندن هستند نه زندگی کردن.چنین است که زباله‌گردی نیز بدل به شغل می‌شود و گودهای حاشیه شهرها، هر روز بزرگ‌تر می‌گردد.مقصر اصلی این سقوط آزاد هولناک، غارتگرانِ حاکم‌اند. 

به گمان ما تا حاکمیت فعلی با فساد و خشونت لجام گسیخته به کارش ادامه دهد، امیدی برای نجات این کشور وجود نخواهد داشت، برای همین نه تنها از ملت ایران، بلکه از جامعه جهانی می‌خواهیم مردم ستمدیده ایران را حمایت کنند تا خودِ آنان این بنای پوسیده را ویران کنند و به آزادی واقعی برسند. ما تاکید می‌کنیم ملت ایران با هیچ ملتی در جهان دشمنی ندارد و این رژیم حاکم است که بدون نظر مردم، بر آتش کینه نژادی، تفرقه و تروریسم می‌دمد تا منطقه و جهان را ناامن کند و از آب گل‌آلود ماهی بگیرد. در همین پیوند، از ایرانیان خارج کشور نیز تقاضا می‌کنیم با حرکت در مسیر درست انقلاب زن زندگی آزادی و بازتاب دادن صدای هموطنان‌شان در داخل کشور، اجازه ندهند فرصت‌طلبان سیاسی از احساسات آنان سوءاستفاده کنند. امیدواریم بزودی شاهد تغییراتی عمیق به دست مردم ایران در افق سیاسی میهن باشیم، تا آن زمان با شما همراه خواهیم بود.

دوم اسفند ۱۴۰۲ شمسی

پاینده باد ملت ایران 

زنده باد آزادی

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

بلاگ

آیا با مصوبه مورد تایید خامنه‌ای درباره فیلترشکن، از اسفند ۱۴۰۲ مجرمید؟

۲ اسفند ۱۴۰۲
فرامرز داور
خواندن در ۳ دقیقه
آیا با مصوبه مورد تایید خامنه‌ای درباره فیلترشکن، از اسفند ۱۴۰۲ مجرمید؟