close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تغییر سایت‌ها
عکس

جنگجویان طالبان سالروز تصرف کابل را جشن گرفتند

۲۴ مرداد ۱۴۰۱
ایران وایر
جنگجویان طالبان سالروز تصرف کابل را جشن گرفتند
جنگجویان طالبان سالروز تصرف کابل را جشن گرفتند
جنگجویان طالبان سالروز تصرف کابل را جشن گرفتند
جنگجویان طالبان سالروز تصرف کابل را جشن گرفتند
جنگجویان طالبان سالروز تصرف کابل را جشن گرفتند
جنگجویان طالبان سالروز تصرف کابل را جشن گرفتند
جنگجویان طالبان سالروز تصرف کابل را جشن گرفتند
جنگجویان طالبان سالروز تصرف کابل را جشن گرفتند
جنگجویان طالبان سالروز تصرف کابل را جشن گرفتند
جنگجویان طالبان سالروز تصرف کابل را جشن گرفتند

جنگجویان طالبان در روز دوشنبه ۲۴ مرداد در مقابل سفارت ایالات متحده در افغانستان، سالروز تسخیر کابل را جشن گرفتند.

بازگشت طالبان به قدرت باعث وخامت اوضاع انسانی در افغانستان شده و به طور ویژه زنان این کشور بسیاری از حقوق و آزادی‌هایی را که در ۲۰ سال گذشته کسب کرده بودند از دست داده‌اند.

منبع عکس ها: ایران‌وایر

ثبت نظر

ویدیو

آب نرسید و مرز ناامن شد؛ یک سال همسایگی با طالبان

۲۴ مرداد ۱۴۰۱
آب نرسید و مرز ناامن شد؛ یک سال همسایگی با طالبان