close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
عکس

درگیری مرزی

۱۲ آذر ۱۴۰۰
توکا نیستانی
صفحه‌های ویژه

کرونا در ایران؛ اُمیکرون رسید، امکان شناسایی فراهم نیست

۱۱ آذر ۱۴۰۰
پویان خوشحال
خواندن در ۵ دقیقه
کرونا در ایران؛ اُمیکرون رسید، امکان شناسایی فراهم نیست