«مهدی خسروی»، ۲۰ ساله؛  بوکسور سبک‌ وزن تیم ملی امید، دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی و کولبر است. مهدی نفر اول تیم ملی امید در وزن ۴۹ کیلو است و آرزوی بزرگ او مدال‌آوری درالمپیک است. بوکسوری که می‌گوید این قابلیت را در خود می‌بینید که در میادین جهانی و المپیک بدرخشد اگر غم نان بگذارد. گزارش کامل شاهد علوی را این‌جا بخوانید.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}