«عباس جعفری دولت‌آبادی»، دادستان عمومی و انقلاب تهران روز چهارشنبه اعلام کرد یکی از «دختران خیابان انقلاب» به دو سال زندان محکوم شده است.
او نگفت این حکم متعلق به کدام یک از این دخترانی است که برای نشان دادن مخالفت خود با «حجاب اجباری»، روسری سفید خود را بر سر چوب بستند و روی سکویی در خیابان انقلاب تهران رفتند. او تنها به تعلیقی بودن ۲۱ماه از این حبس اشاره و نسبت به آن اعتراض کرد: «تعلیق حکم دادگاه در امور منافی عفت برخلاف بند پ ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی است و دادستانی تهران پی‏گیر نقض این حکم است.» «نسرین ستوده»، وکیل «نرگس حسینی» به «ایران وایر» می‌گوید:«حکمی که دادستان اعلام و طبق معمول از اعلام هویت فرد خودداری کرد، مربوط به موکل جوان من، خانم نرگس حسینی است. اوفقط به خاطر اعتراض به حجاب اجباری که در مسالمت‌آمیزترین شکل ممکن و در سکوت مطلق انجام داده، با اتهام "تشویق به فساد" که اتهامی هم‌ردیف با "دایر کردن خانه فساد و فحشا" است، به دو سال حبس محکوم شده است.»

به گفته این وکیل دادگستری، حکم نرگس حسینی در شرایطی صادر شده که قانون به صراحت درباره مجازات ظاهر شدن بدون «حجاب شرعی» در «مرعا» و «منظر» سخن گفته است: «اگر زنی در مرعا و منظر عام بدون حجاب شرعی ظاهر شود، مجازاتش بین پنج تا ۵۰هزارتومان یا بین 10 روز تا دو ماه حبس است.»
نسرین ستوده معتقد است که دستگاه قضایی باید برای صدور این حکم پاسخ گو باشد.

نرگس حسینی 31 ساله است. او دومین زنی است که پس از «ویدا موحد»، روی سکوی خیابان انقلاب ایستاد و شال سفیدش را بر سر چوب بست و با سکوت مطلق تکان داد. نرگس چند دقیقه پس از ایستادن روی سکو بازداشت شد و 20 روز را در زندان قرچک ورامین گذراند. او حالا به قید وثیقه آزاد است. «ایران وایر» از نرگس حسینی درباره اعتراضش، حکم صادر شده برای او و آن‌چه این روزها از سر گذرانده، پرسیده است:

پیش از این که دادستان حکم را در رسانه ها اعلام کند، این حکم به دست‏ شما رسیده بود؟

تصور می‌کردی چنین حکمی برایت صادر شود؟

پیش از دادگاه چه طور؟ اصلا قبل از این که روی سکو بروی، چه تصوری از برخورد حکومت داشتی؟

حکم بر اساس چه اتهاماتی صادر شده است؟

با وجود حکمی که برایت صادر شده است، اگر به عقب برگردی، باز هم همین کار را تکرار می کنی؟

این روزها بسیاری از شما با عنوان «دختران شجاع» یاد می‌کنند.

برگردیم به روزی که روی سکو ایستادی، در آن چند دقیقه چه حالی داشتی؟ چه اتفاقی افتاد؟

اما با یکی از دختران خیابان انقلاب برخورد خشنی شد.

فکر می‌کنی کارهایی مثل حرکت دختران انقلاب چه تاثیری در جامعه دارد؟

نظر خانواده‏ات در مورد کاری که کردی، چیست؟

مبارزه با حجاب اجباری را ادامه می دهی؟

برخوردها در این چند وقت چه طور بوده است؟ چه بازخوردی از دیگران گرفتی؟

 

مطالب مرتبط:

جزییات تازه از سرنوشت دختر معترضی که در خیابان انقلاب بازداشت شد

ختران خیابان انقلاب؛ پرونده‌هایی که امنیتی می‌شوند

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}