اقلیت‌های مذهبی

آیا داشتن نشریه برای اقلیت‌های دینی آزاد است؟

۳ تیر ۱۴۰۱
سوال و جواب حقوقی
خواندن در ۱ دقیقه
آیا داشتن نشریه برای اقلیت‌های دینی آزاد است؟

پرسش: اگر اعتقادات غیرمسلمانان در ایران در قالب یک نشریه و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی معرفی و تبلیغ شود، ممنوع و جرم است؟

پاسخ: بر اساس یک اصل مسلم حقوقی یعنی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، هر عملی که در قوانین منع شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است، جرم است و انجام مابقی اعمال آزاد است. به همین دلیل، با توجه به اینکه در قوانین موجود هیچ منعی برای تبلیغ یک دین و آیین وجود ندارد، نمی‌توان اشخاصی را که به این کار دست زدند، محاکمه کرد. اما متاسفانه در عمل مشاهده شده است که حکومت با تبلیغ و ترویج ادیان دیگر برخورد کرده است. ممکن است این‌گونه افعال در قالب تبلیغ علیه نظام یا تشکیل گروه و یا تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرایم علیه امنیت نگریسته شوند که این امر وجاهت قانونی ندارد.

ثبت نظر

اقلیت‌های مذهبی

تعطیلی کریسمس برای کارگران مسیحی چگونه است؟

۳ تیر ۱۴۰۱
سوال و جواب حقوقی
تعطیلی کریسمس برای کارگران مسیحی چگونه است؟