۱۳۵ روزنامه‌نگار ایرانی با امضای یک نامه از اینکه رئیس جمهور ایران زندانی بودن روزنامه نگاران در ایران را انکار کرده، از او انتقاد کرده و از حسن روحانی خواسته اند به جای پاک کردن صورت مسئله، به تلاش برای تغییر وضعیت موجود بپردازد.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران هفته گذشته در حاشیه سفر به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، در مصاحبه با سی ان ان گفته بود من فکر نمی کنم کسی به خاطر روزنامه نگاری با فعالیت رسانه ای در ایران دستگیر شده باشد.

روزنامه نگاران ایرانی با اشاره به این مصاحبه، خطاب به رئیس جمهور ایران چنین نوشته اند: