close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.

عزت تائب

روایت گر رمان "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹"، فردی با تجربیات دست اول از نظام حکومتی ایران است که نسبت به پیچیدگی های اجرایی و قانونی این نظام، اشراف دارد. با توجه به حساسیت موضوع رمان، راوی این حکایت ترجیح می دهد که آن را با نام مستعار منتشر کند. رمان "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹"، به صورت پاورقی در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته منتشر می‌شود و در قالبی روایی، مشکلات نخستین دولت سکولار حاکم بر ایران را پیش بینی می کند. هر شماره از پاورقی، در واقع یک روز از دفترچه خاطرات روزانه رئیس دفتر رئیس جمهور، در پنج ماه نخست سال ۱۴۲۹ خورشیدی است. خوانندگان، می توانند از طریق ایمیل زیر با "عزت تائب" در ارتباط باشند: [email protected]

بیشتر

روایت گر رمان "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹"، فردی با تجربیات دست اول از نظام حکومتی ایران است که نسبت به پیچیدگی های اجرایی و قانونی این نظام، اشراف دارد. با توجه به حساسیت موضوع رمان، راوی این حکایت ترجیح می دهد که آن را با نام مستعار منتشر کند. رمان "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹"، به صورت پاورقی در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته منتشر می‌شود و در قالبی روایی، مشکلات نخستین دولت سکولار حاکم بر ایران را پیش بینی می کند. هر شماره از پاورقی، در واقع یک روز از دفترچه خاطرات روزانه رئیس دفتر رئیس جمهور، در پنج ماه نخست سال ۱۴۲۹ خورشیدی است. خوانندگان، می توانند از طریق ایمیل زیر با "عزت تائب" در ارتباط باشند: [email protected]

بیشتر

نوشته عزت تائب