با گذشت شش سال از «جنبش سبز» و تحولات پس از انتخابات سال ۸۸، «ایران‌وایر» نظرسنجی «آی‌پز» را در مورد «میراث» این جنبش منتشر کرد که با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد. بسیاری آن را غیرواقعی خوانده و برخی از انجام گفت‌وگو در این خصوص سرباز زدند.

طبق نتایج به دست آمده در این نظرسنجی، ۵۹ درصد این جامعه‌ آماری معتقدند که محمود احمدی‌نژاد به درستی، انتخاب مردم برای پست ریاست‌جمهوری بوده است. ۲۱ درصد از ابراز نظر واقعی خود امتناع کرده و ۱۹ درصد نیز تقلب در نتیجه‌ انتخابات را باور دارند.

از سوی دیگر، عواملی چون جنسیت، تحصیلات، توسعه انسانی و نیز شهرنشینی مورد توجه این نظرسنجی قرار داشته است.

برای بررسی دقیق‌تر این نظرسنجی و نتایج آن، با «امین بزرگیان»، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر مسایل اجتماعی صحبت کردیم که در ادامه متن کامل آن را می‌خوانید:

نظرتان درباره نظرسنجی اخیر آیپز، «شش سال پس از جنبش سبز» چیست؟

از چه نظر جالب است؟

چه ایرادات یا نواقصی نظر شما را به خود جلب کرده است؟

یعنی نتایج این نظرسنجی به نظر شما معتبر نیست؟

به چه معنا؟ یعنی این آمار در نهایت، حقیقت یا بخشی از آن را بیان می‌‌کنند یا خیر؟

درباره رویدادهای سال ۸۸ از چه ابزارهایی میتوان برای شناخت دقیقتر یا درست تر استفاده کرد؟

 با توجه به مساله انتخابات، نوع نگاه به دولت، انتظار از آن و مسایل دیگر،  بحث تقلب و اعتراضهای پس از آنرا چه گونه میتوان دید؟

اما این نتایج لزوما به معنای مخالفت با برخورد با موسوی، کروبی و رهنورد نیست؟

این متوجه شدن چه تغییری در نوع کنشهای ما به وجود خواهد آورد؟

بی توجهی به این مساله یا بیتفاوتی نسبت به آن، نشاندهنده موفقیت تبلیغات حکومت نیست؟

با این شرایط، آمار و نظرسنجیها چه قدر تصویر درستی از جامعه و وضعیت کنونی ارایه می کنند؟

آمار چه گونه میتواند گمراه کننده باشد؟

این استدلال خیلی از نیروهای سیاسی است و البته تازگی هم ندارد.

با همه این صحبتها، نتایج نظرسنجی آیپز را چه گونه میتوان تحلیل کرد؟

در این نظرسنجی به نگاه زنان و مردان به جنبش سبز اشاره و گفته شده درصد زنانی که معتقدند جنبش سبز یک میراث و قابل تکرار است،از مردان بیش تر است. شاخص جنسیت را در این آمار چه گونه ارزیابی میکنید؟

یک نکته جالب توجه در این نظرسنجی هم تعداد افرادی بود که از ابراز نظر خود امتناع کرده بودند. چه طور میتوان این شکل از موضعگیری یا نظر دادن را تحلیل کرد؟

به هر حال، شنود مسالهای واقعی در جامعه ایران است. این مساله روی نتایج نظرسنجیهای این چنینی تاثیر نمیگذارد؟

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}