مجلس

اعضا و هیات‌رییسه کمیسیون امنیت ملی انتخاب شدند

۱ تیر ۱۳۹۹
ایران‌وایر
خواندن در ۱ دقیقه
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در اولین جلسه رسمی که در روز یکشنبه اول تیر ۱۳۹۹ برگزار شد رای به ریاست مجتبی ذوالنوری نماینده قم دادند.
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در اولین جلسه رسمی که در روز یکشنبه اول تیر ۱۳۹۹ برگزار شد رای به ریاست مجتبی ذوالنوری نماینده قم دادند.
کمیته حقوق‌بشر، کمیته هسته‌ای، کمیته مطالبات ملی و کمیته بسیج، کمیته‌های جانبی کمیسیون امنیت ملی هستند که اعضا و هیات‌رییسه آن در جلسات آتی کمیسیون انتخاب خواهند شد.
کمیته حقوق‌بشر، کمیته هسته‌ای، کمیته مطالبات ملی و کمیته بسیج، کمیته‌های جانبی کمیسیون امنیت ملی هستند که اعضا و هیات‌رییسه آن در جلسات آتی کمیسیون انتخاب خواهند شد.

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم تعیین و آن‌ها هیات‌رییسه کمیسیون برای سال اول را انتخاب کردند.

به گزارش «ایران‌وایر» پس از تعیین اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، اولین جلسه این کمیسیون در روز یکشنبه اول تیر ۱۳۹۹ با دستور انتخاب هیات‌رییسه تشکیل و اعضای هیات‌رییسه برای سال اول انتخاب شدند.

مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در محدوده سیاست و روابط خارجی، دفاع، اطلاعات و امنیت وظایف محوله را انجام می‌دهد. وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات،‌ وزارت دفاع، سازمان انرژی اتمی، نیروهای مسلح و نیروی انتظامی ازجمله دستگاه‌های دولتی و نظامی تحت نظارت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است. 

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

نیروهای نظامی و امنیتی، دیپلمات‌ها و چهره‌های دانشگاهی حوزه روابط بین‌الملل اعضای کمیسیون امنیت ملی را تشکیل می‌دهند. هیات‌رییسه مجلس، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را به این شرح برگزیدند:

None

انتخابات هیات‌رییسه

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در اولین جلسه رسمی که در روز یکشنبه اول تیر ۱۳۹۹ برگزار شد رای به ریاست مجتبی ذوالنوری نماینده قم دادند. انتخابات هیات‌رییسه کمیسیون هرسال برگزار می‌شود. برای اجلاسیه اول، اعضای هیات‌رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به این شرح انتخاب شدند:

None

کمیته امور عمومی، کمیته امور دفاعی، کمیته امور اقتصادی، کمیته امور اجتماعی، کمیته دیوان محاسبات و کمیته امور داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیته‌های جانبی کمیسیون امور برنامه‌وبودجه هستند که اعضا و هیات‌رییسه آن در جلسات آتی کمیسیون انتخاب خواهند شد.

ثبت نظر

مجلس

اعضا و هیات‌رییسه کمیسیون بهداشت و درمان انتخاب شدند

۱ تیر ۱۳۹۹
ایران‌وایر
خواندن در ۱ دقیقه
اعضا و هیات‌رییسه کمیسیون امنیت ملی انتخاب شدند