بازگشت به کتاب اول

هرمزگان | هرمزگان

عطا ناوکی

مدیرکل ستاد بنیاد شهید و امور ایثارگران

تهران، ولیعصر، طالقانی، بین بازرگانی و خوشبختی

عطا ناوکی

مشخصات کامل
هرمزگان | هرمزگان

الیاس راستین

نماینده چهارمین مجمع کانون بازنشستگان ناجا

تهران- بلوارکشاورز - بین خیابان قدس و 16 آذر - پلاک 230 - کانون بازنشستگان ناجا

الیاس راستین

مشخصات کامل
هرمزگان | بندرعباس

احمد فرهمند

مدیریت شعب استان پست بانک ایران

بندرعباس – بلوار امام خمینی – سه را ه دلگشا

احمد فرهمند

مشخصات کامل
هرمزگان | بندرعباس

مسعود دیرباز

مدیر دفتر فنی تولید شرکت تولید نیروی برق

استان هرمزگان- بندرعباس- بلوار امام خمینی- حدفاصل سهند و چهارراه نخل ناخدا- جنب برج بهشت- ساختمان شرکت تولید نیروی برق بندرعباس

مسعود دیرباز

مشخصات کامل
هرمزگان | بندرعباس

سلیمان رحیمی

مدیر دفتر بازار برق شرکت تولید نیروی برق

استان هرمزگان- بندرعباس- بلوار امام خمینی- حدفاصل سهند و چهارراه نخل ناخدا- جنب برج بهشت- ساختمان شرکت تولید نیروی برق بندرعباس

سلیمان رحیمی

مشخصات کامل
هرمزگان | بندرعباس

حسین کمالی

مدیر امور تدارکاتشرکت تولید نیروی برق

استان هرمزگان- بندرعباس- بلوار امام خمینی- حدفاصل سهند و چهارراه نخل ناخدا- جنب برج بهشت- ساختمان شرکت تولید نیروی برق بندرعباس
مشخصات کامل
هرمزگان | بندرعباس

علی پاداش پور

مدیر حراست شرکت تولید نیروی برق

استان هرمزگان- بندرعباس- بلوار امام خمینی- حدفاصل سهند و چهارراه نخل ناخدا- جنب برج بهشت- ساختمان شرکت تولید نیروی برق بندرعباس

علی پاداش پور

مشخصات کامل
هرمزگان | خوزستان

سیروس قنبری عدیوی

مدیر نظارت بر فروش و وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق

اهواز، امانیه، خیابان شهید منصفی، شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

سیروس قنبری عدیوی

مشخصات کامل
هرمزگان | خوزستان

احمدرضا فرامرزی

رییس گروه وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق

اهواز، امانیه، خیابان شهید منصفی، شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

احمدرضا فرامرزی

مشخصات کامل
هرمزگان | خوزستان

عبدالمهدی دورقی

رییس گروه بیلینگ شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

اهواز، امانیه، خیابان شهید منصفی، شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

عبدالمهدی دورقی

مشخصات کامل
هرمزگان | خوزستان

مهدی قنواتی

کارشناس نرم افزار شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

اهواز، امانیه، خیابان شهید منصفی، شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

مهدی قنواتی

مشخصات کامل
هرمزگان | بندرعباس

فرجام دانش

سازمان اتشنشانی و خدمات ایمنی بندر عباس

بلوار امام خميني سه راه گمرك

فرجام دانش

مشخصات کامل